Jste ze služeb fotovoltaických firem zklamaní?

Jako bývalý zaměstnanec společnosti zabývající se fotovoltaikou vím, že spokojenost zákazníků při budování úspěšného podnikání je to nejdůležitější. Bohužel v poslední době zaznamenávám vetší množství případů, kdy zákazníci i velkých společností zůstali se svými fotovoltaickými instalacemi nespokojeni. Nyní se na mě obracejí s prosbou o pomoc.

Je smutné slyšet, že někteří zákazníci čekají i více jak šest měsíců na dokončení instalace, a přitom jejich dodavatel nekomunikuje. Pro tyto zákazníky je to frustrující situace a velmi skličující zkušenost. Zůstávají jim nainstalované panely, ale ostatní práce nejsou dokončeny. Kromě špatné komunikace ze strany jejich dodavatelů se zákazníci obávají i nemožnosti vrácení zaplacených záloh v případě odstoupení od smlouvy.

Jsou známy i případy, kdy si zákazníci objednali u velkého dodavatele energie fotovoltaickou elektrárnu a ten ji nedodal. Když s ním smlouvu vypověděli, naúčtoval jim smluvní pokutu pod záminkou vynaložených nákladů. Nebo zákazníky vytrestal navýšením stálého měsíčního poplatku za elektřinu na trojnásobek.

Když se na mně tito zákazníci obrátí s žádostí o pomoc, věnuji čas, abych vyslechl jejich obavy a našel pochopení jejich konkrétní situace. Chápu, že situace každého zákazníka je jedinečná, a snažím se najít řešení, která jsou šitá na míru jeho individuálním potřebám. Pokud je to jen trochu možné, snažím se pomoci.

Z toho plyne, jak moc je důležité, aby společnosti byly vůči svým zákazníkům transparentní, pokud jde o proces instalace fotovoltaiky, včetně případných problémů, které mohou nastat.

Rád poskytnu zákazníkům kvalitní a spolehlivé služby, o čemž svědčí i řada pozitivních recenzí. Se zákazníky jsem během procesu instalace průběžně v kontaktu a poskytuji jim pravidelné aktualizace o průběhu projektu.

Chápu, že investice do fotovoltaické elektrárny je pro každého zákazníka významným finančním závazkem. Dávám si proto záležet, abych zájemcům o fotovoltaiku poskytl přesnou částku předem a abych jim nabídli konkurenceschopné ceny.

Vím, jak důležité je dodržování termínů a dokončení instalací včas. Je to jedna z věcí, na které každému zákazníkovi nejvíc záleží. Pracuji tak, abych nastavil skutečně realistické časové plány a zajistil, že instalace fotovoltaiky bude dokončena podle plánu.

Věřím, že dodržování termínů není důležité jen pro spokojenost zákazníka, ale odráží i mojí profesionalitu a odbornost.

 

Odebírejte newsletter